Shqip

Roma communities in the region of: Lezha

Roma Community Name
Village Adriatik, Commune Fush Kuqe, Region Lezh
City Lezha, Municipality Lezha, Region Lezha